Sociolog Petr Hampl: Občanské hlídky mají pozitiva

Když nedávno jistá paní Svobodová z Bystrce založila občanské hlídky, které mají kontrolovat dodržování epidemických opatření vlády, nesetkalo se to jen s pozitivními ohlasy. Velká část lidí takový plán odmítla nebo si z něj dělala otevřenou legraci.

Zabývali jsme se někdy opravdu vážně myšlenkou sousedských hlídek, skupin občanů, kteří vlastními silami zajišťují tím či oním způsobem bezpečnost svého bydliště? Byly by pro nás přínosem nebo ne?

Na jednu stranu by nám jistě nevadí, když soused zavolá policii na zloděje, který se vloupává do našeho domu. Dokonce jsme mu vděční. Představa lidových komisařů, přičinlivě běhajících po ulicích s cílem někoho čapnout se však většině nelíbí. Co tedy ano a co už ne? Zeptali jsme se sociologa a spisovatele PhDr. Petra Hampla, autora nejprodávanějších děl české sociologie tohoto století.

Co si jako sociolog myslíte o sousedských hlídkách, tedy skupinách lidí, kteří obcházejí svá bydliště a zajišťují tam nějakým způsobem bezpečnost? Je to původní přirozený způsob, jak zajistit bezpečnost komunity? Jak jej vnímáte v kontextu české společnosti, je v tom směru odlišná od jiných kultur a čím to je? Podpoří sousedské hlídky spíše kooperaci rozumných nebo rozeštvou lidi ještě víc?

Petr Hampl: Otázka má dvě roviny, ideovou a praktickou.

Americká ústava, což je jednoznačně nejlepší shrnutí zásad svobody a demokracie v západním pojetí, říká ve svém druhém dodatku, že každý občan má právo zapojit se do činnosti řádně regulované milice a bránit svůj region, dokonce se zbraní. V tom smyslu můžeme konstatovat, že občané jen naplňují své přirozené právo.

Sociolog Petr Hampl je autorem nejprodávanějšího díla české sociologie tohoto století, esejistické knihy Prolomení hradeb.

Má to nicméně i praktické důsledky.

Lidé budou pociťovat větší odpovědnost za místo, kde žijí. To se netýká jen účastníků sousedských hlídek, ale i jejich příbuzných, přátel atd.

Lze počítat s poklesem kriminality. Řada studií ukazuje, že pokud je soustavně demonstrováno úsilí o vymáhání pravidel, mnoho pachatelů se přemístí do jiných regionů, případně od svého úmyslu úplně upustí.

Povede to k určité decentralizaci v tom smyslu, že v každé čtvrti budou pravidla vymáhána trochu jinak.

Předpokládá to ovšem, že členové sousedských hlídek budou tak vybráni nebo projdou takovým výcvikem, že oni sami se nebudou zaplétat do zbytečných sporů, nebudou vymáhat předpisy šikanózních způsobem, a především se nestane, že by se nechali vyprovokovat k násilí. Tento zdánlivý technický detail se nakonec může ukázat hlavním kamenem úrazu.

Děkujeme za odpověď.

Sociolog tedy vnímá koncept sousedských hlídek jako v principu přínosný; jak bude vnímán veřejností, závisí na provedení.

[mm]

radixal je svoboda
Pracujte odkudkoli. Z každého koutu světa. Z domova, z cest.
Žijte tam, kde žít chcete, pracujte tam, kde žijete.
Vývojářům nabízíme plně vzdálenou spolupráci. Stačí poslat CV.

Kontakt Petr Slepička +420 777 835 582, petr.slepicka@radixal.net, info www.radixal.net.

Bystrčník

O nás

Magazín Bystrčník: Jak to vidí Bystrc

Řídí Klub Bystrčník, neformální nevládní neziskové sdružení.

Vydává A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o., info@avirtu.net.

Kontakty

Redakce, příspěvky, obsah: redakce@bystrcnik.online, +420 603 781 449

Obchod, reklama: obchod@bystrcnik.online +420 604 761 154

UX, design a programování © 2019-2020 A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o.