Odpadky, chlast a mlha

Bystrc se propadá do bažiny beznaděje

Mokré bahno se lepí na nohy, s mlhou vstáváme a chodíme spát. Vlastně už ani nikam nechodíme, jen pijeme doma na homeoffice nebo před Albertem na zídce, uprostřed narůstajících hromad odpadků. I ty jsou nám už jedno.

"Odpadky odvezeme," odpovídá malátně úředník z odboru životního prostředí. I on pije. Horizont mizí kdesi v té mokré mlze a nic už nedává smysl. Uběhl týden a odpadků jen přibylo.

Opilci tiše posedávají po zídkách. Nikdo už si nestěžuje, nikdo už ani nikam nechodí. Všechno je pryč.

Bystrc se potápí do bažiny koronavirové beznaděje. Lidé už nemají energii být na sebe zlí, jen s vyprázdněným pohledem, s tváří omotanou hadrem projdou mlhou a zmizí. Blíží se Vánoce, ale nikdo si na ně nevzpomene. Žili jsme vůbec kdy jinak? Už ani nevíme.

Odpadky, chlast a mlha. Bystrc na konci roku 2020.

-eda-

radixal je svoboda
Pracujte odkudkoli. Z každého koutu světa. Z domova, z cest.
Žijte tam, kde žít chcete, pracujte tam, kde žijete.
Vývojářům nabízíme plně vzdálenou spolupráci. Stačí poslat CV.

Kontakt Petr Slepička +420 777 835 582, petr.slepicka@radixal.net, info www.radixal.net.

Bystrčník

O nás

Magazín Bystrčník: Jak to vidí Bystrc

Řídí Klub Bystrčník, neformální nevládní neziskové sdružení.

Vydává A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o., info@avirtu.net.

Kontakty

Redakce, příspěvky, obsah: redakce@bystrcnik.online, +420 603 781 449

Obchod, reklama: obchod@bystrcnik.online +420 604 761 154

UX, design a programování © 2019-2020 A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES s.r.o.